euzg2020 eu2020

Ekonomika

Daudzie uzņēmējdarbības subjekti, t.i. uzņēmēji, izglītības jomas darbaspēks, specializēto uzņēmējdarbības pakalpojumu daudzveidīgais piedāvājums un atsevišķu augsto tehnoloģiju ekonomikas nozaru attīstība ir Zagrebas pilsētas dzinējspēks. Pilsētas pārvalde ar aktīvu politiku nepārtraukti attīsta, veicina un īsteno inovatīvas idejas un kapitāla projektus, par ko vislabāk liecina tas, ka Zagrebā tiek realizēti vairāk nekā 50% no tiešajiem ārvalstu ieguldījumiem un gandrīz trešā daļa no Horvātijas Republikas IKP.
 

Zagrebas pilsēta ir Horvātijas Republikas kopējās ekonomikas dzinējspēks pārstāvot biznesa, rūpniecības, zinātnes, izglītības, pētniecības un finanšu centru, veicinot un attīstot ekonomiku, kuras pamatā ir uzņēmējdarbība, zināšanas un inovācijas, kā arī augstas kvalitātes preču un pakalpojumu tirgus, turklāt īpaši attīstot darba tirgu un izglītības sistēmu. Veicot šādas aktivitātes, pilsēta rāda, ka vēlas būt uzņēmējdarbības sabiedrotais un savas kompetences ietvaros ekonomikas un tās infrastruktūras ietvaros jomā cenšas darīt visu, lai radītu darba vietas un labāku iedzīvotāju materiālo un sociālo perspektīvu.

Zagrebas holdings, kas 100% pieder Zagrebas pilsētai, ar savu darbību veicina komunālo pakalpojumu un citu pilsētas pakalpojumu efektīvu sniegšanu. 
ZICER īpašnieks un dibinātājs, Zagrebas pilsēta ir atbalsts ikvienam, kurš vēlas iekļūt uzņēmējdarbības ūdeņos izstrādājot inovatīvu ideju vai produktu.
 
Transports
Satiksme: Zagrebas pilsēta atrodas Horvātijas centrālajā daļā, kas nodrošina ātru un ērtu savienojumu gan ar valsts kontinentālo, gan piekrastes daļu. Jaunuzceltā Franjo Tudžman lidosta, kas atrodas tikai 20 minūšu attālumā no pilsētas centra, nodrošina savienojumu ar daudzām Eiropas pilsētām un piedāvā tiešos lidojumus uz Kanādu, Āziju un Krieviju. 

Ja jums labāk patīk ceļot ar automašīnu, iegaumējiet, ka Zagreba atrodas Eiropas transporta koridoros, kas savieno Eiropas rietumus ar austrumiem, kā arī tās dienvidus  ar ziemeļiem. Horvātijas autoceļi, kas ir vieni no labākajiem Eiropā infrastruktūras ziņā, savieno mūs ar visiem mūsu kaimiņiem un nodrošina ērtu piekļuvi katram Horvātijas nostūrim. No Zagrebas līdz Adrijas jūrai pa automaģistrāli varat nokļūt jau divu stundu laikā!

Zagrebas autoosta atrodas netālu no pilsētas centra un nodrošina tās lietotājiem ātru un drošu transportu. Autobusi no 44 peroniem savieno Zagrebu ar citām Horvātijas daļām, kā arī ar lielāko daļu citām Eiropas galvaspilsētām. 

Dzelzceļa satiksmes ziņā Zagrebas pilsēta ir labi savienota ar piepilsētas dzelzceļa sistēmu.

Ar pastāvīgām investīcijām pilsētas sabiedriskajā transportā Zagreba arī šajā segmentā attaisno metropoles statusu; tika modernizēts tramvaju parks, īpaši kopš 2005. gada, kad pirmo reizi Zagrebas ielās sāka kursēt pirmais zemās grīdas tramvajs, kas ražots Horvātijā. Līdz ar investīciju projektu pabeigšanu, ieskaitot jaunus autobusus un specializētus transporta līdzekļus personu ar invaliditāti pārvadāšanai, Zagreba ir viena no pilsētām ar augsta līmeņa sabiedrisko transportu. 
 
Enerģētika
Zagrebas pilsētai kā Horvātijas Republikas galvaspilsētai ir pienākums un atbildība pastāvīgi īstenot efektīvu enerģētikas un vides aizsardzības politiku, ar mērķi panākt ilgtspējīgas attīstības apstākļus jeb attīstību, kas atbilst pašreizējo paaudžu vajadzībām un vienlaikus saskaņā ar dabu nodrošināt nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanu. Šī iemesla dēļ Zagrebas pilsētas vadība apņēmīgi un aktīvi īsteno plānotos pasākumus un procesus enerģētiski ilgspējīgai attīstībai un vīzijas īstenošanai - Zagrebas pilsēta – ilgtspējīgas attīstības pilsēta.
 
Vide
Lai šādi centieni izdotos, svarīgi ir veicināt izpratni par ilgtspējīgu vides attīstību katra indivīda kā arī visas sabiedrības līmenī, it īpaši pievēršot uzmanību bērniem un jauniešiem. Šī iemesla dēļ viens no svarīgākajiem Zagrebas pilsētas projektiem ir ekoskolas un eko bērnudārzi, kuru programmas ir vērstas uz vides saudzēšanas izglītību. Vislabāk par vides saglabāšanu un racionālu atkritumu apsaimniekošanu ir sākt mācīt jau no mazotnes, lai bērns attīstītu zināšanas, prasmes  un paradumus vides saglabāšanai un no bērna kājas apzinātos nepieciešamību atbildīgi izturēties pret dabu un tas resursiem. Šādā veidā mēs nodrošinām jaunu, videi draudzīgu paaudzi, kuras jau tagad iedibinātie paradumi kļūs par tīras un drošas nākotnes garantiju.