euzg2020 eu2020

Socia sociālā aizsardzība-audzināšana-izglītībal

Zagrebu varētu saukt par pilsētu, kas kopj un veicina izcilību visos tās darbības segmentos, it īpaši izglītības un sociālās aizsardzības jomā, kur esam sasnieguši augstus aprūpes  standartus saviem līdzpilsoņiem. 

Kā vienā no sociāli nodrošinātākajām Horvātijas Republikas pilsētām Zagrebā liela uzmanība tiek pievērsta sociālajai labklājībai, cilvēku tiesību nodrošināšanai,  palīdzībai un aizsardzībai tiem, kuri dažādu apstākļu dēļ ir nonākuši spiedīgā situācijā. Zagrebas pilsēta papildus rūpējas par iedzīvotājiem, uzlabojot to dzīves apstākļus, aptverot visas vecuma grupas sākot no zīdaiņa līdz vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Iedzīvotāju vajadzības tiek pastāvīgi uzraudzītas un organizētu pasākumi, kas ietver konkrētas palīdzības sniegšanu, piemēram, uztura iedalīšana, finansiālā palīdzība, naktsmītnes un citi sociālos pakalpojumus, kas iekļauj visas līdzpilsoņu vecuma grupas sākot no jaundzimušajiem līdz vecāka gadagājuma cilvēkiem, cilvēkiem ar invaliditāti, vardarbības upuriem un citām atstumto grupām, bieži pat pārsniedzot tiesību un sniegto pakalpojumu standartus. 

Būtiski tiek izmantota iespēja saņemt līdzekļus caur projektiem piesakoties Eiropas sociālajam fondam, kā arī Eiropas Savienības programmām sadarbībā ar Zagrebas pilsētas biedrībām un institūcijām, kā arī vietējo pašvaldību vienībām un citu valstu institūcijām un biedrībām.
 
Socia sociālā aizsardzība-audzināšana-izglītībal
Izglītības iestāžu skaita kā arī pakalpojumu un programmu daudzveidības ziņā Zagrebas pilsēta piedāvā plašas iespējas bērniem un jauniešiem, kā arī tiem, kuri vēlas mācīties mūžizglītības sistēmā. Par izglītības iestāžu kvalitāti liecina arī tas, ka Zagrebas pilsētas studenti regulāri iegūst balvas reģionālos un nacionālos konkursos, it īpaši multimediju un IT, kā arī matemātikas zinātņu jomā. Pilsēta piedāvā plašu pirmsskolu, sākumskolu un vidusskolu klāstu franču, angļu un vācu valodās dažādās nacionālās mācību programmās (horvātu, vācu, franču, britu un amerikāņu) kā arī starptautiski sertificētās programmās, kā piemēram IB diploms, Middle Years un Primary Years, pēc tam Cambridge Secondary un Advanced kvalifikācijas. 
 
Socia sociālā aizsardzība-audzināšana-izglītībal
 Zagrebas universitāte ir vecākā, lielākā kā akadēmiskā tā arī pētniecības ziņā, vadošā universitāte Horvātijas Republikā, kas piedāvā plašu visaptverošu augstāko izglītību biomedicīnas, biotehnikas, sociāli humanitārā, dabas, tehnikas un mākslas jomā. Tai ir īpaša loma un atbildība valsts zinātniskā, intelektuālā un kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, kā arī Horvātijas augstākās izglītības un zinātnes starptautiskās atzīšanas un pievilcības veicināšanā. Tajā pašā laikā Zagreba piedāvā ļoti plašu vidējās izglītības, kā arī privātu augstākās izglītības iestāžu klāstu.