euzg2020 eu2020

Lauksaimniecība

Simtgadīgi meži aizņem gandrīz trešo daļu no Zagrebas pilsētas teritorijas. Tie ir kā reti kur sastopamas autohtonas un dabiskas struktūras, kas ir labi saglabājušās un ir kā sava veida pilsētas oāzes. Lauksaimniecības un lauku jomā Zagrebas pilsēta īsteno vietējo lauksaimniecības ilgtspējas politiku gan tiešā, gan plašākā vidē, kurā tiek ņemta vērā Zagrebas, kā tirdzniecības centra loma un visi tās dabas apstākļi, kas nosaka prioritārās jomas lauksaimniecības ražošanas nozarēm. 
 
Mežsaimniecība
Projekts „Pilsētas dārzi“ – Zagrebas pilsētas īpašumā esošās apstrādājamās zemes labiekārtošana un aprīkošana ir guvis lieliskas atsauksmes un tā mērķis  ir daļu apstrādājamās zemes dot lietošanā Zagrebas pilsētas iedzīvotājiem pārtikas (dārzeņu un ogveidīgo augļu), garšvielu un puķu audzēšanai personīgajām vajadzībām. Projekts ir pozitīvs piemērs ilgtspējīgai pilsētas zemes izmantošanai, kas var uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti kā sociālā un veselības tā arī ekonomiskā un ekoloģiskā ziņā. Pilsētas dārzi padara pieejamu veselīgu pārtiku un uzlabo iedzīvotāju ģimenes budžetu, veicina veselīgākas vides saglabāšanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, iedzīvotāju izpratni par vidi, saikni ar dabu, veselīgu brīvā laika pavadīšanu un veselīga dzīvesveida popularizēšanu, kā arī Zagrebas pilsētas partnerattiecību attīstīšanu ar iedzīvotājiem.

Lauku infrastruktūrā, kas atrodas tuvu pilsētai, slēpjas milzīgs potenciāls, kur attālināties no rosīgās pilsētas kņadas, trokšņa un stresa, steidzīgās pilsētas dzīves un kur atrast mieru, zaļumus, tīru un svaigu gaisu. Visvērtīgākais dārgums ir Zagrebas meži, kas ir saglabājušies gadsimtiem ilgi un kā reta, labi saglabāta un izplatīta autohtoniska un dabiska struktūra ir sava veida pilsētas oāze.

Ņemot vērā unikālo pilsētas un lauku elementu sajaukumu, Zagrebas pilsēta lepojas arī ar lauku tūrisma attīstību, kas ietver dabas parku un cita mantojuma apmeklēšanu lauku apvidos, panorāmas braucienus, lauku ainavas baudīšanu un uzturēšanos lauku tūrisma saimniecībās. 
 
Dzīvnieku aprūpe
Ap simt tūkstoši mājdzīvnieku Zagrebā ir pietiekams iemesls, lai Zagrebas pilsēta īstenotu atbildīgu un iejūtīgu dzīvnieku aizsardzības un aprūpes politiku, īpaši regulējot mājdzīvnieku turēšanas nosacījumus, izstrādājot noteikumus par mājlopu turēšanu un nodrošinot higiēnas dienesta darbību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta pamestajiem, pazudušajiem, ievainotajiem un no vardarbības cietušajiem dzīvniekiem, kuriem tiek nodrošināta aizsardzība un aprūpe Zagrebas pilsētas dzīvnieku patversmē Dumovec un Zagrebas pilsētas Zooloģiskajā dārzā.