euzg2020 eu2020

Par Zagrebu

Ar dzīves standartu, kas atbilst pilsētnieku vajadzībām, bet vienlaikus ir pielāgots gan tūristiem, gan biznesa partneriem, Zagreba ir Centrāleiropas oāze visiem, kas vēlas dzīvot ērti, ieguldīt pārdomāti, kā arī tiem, kas vēlas ielūkoties Zagrebas bagātīgajā vēsturē un atklāt daudzos tās stāstus un piedzīvot tos.
 
Uzzināt vairāk

Sociālā aizsardzība-Audzināšana-izglītība

Zagrebu varētu saukt par pilsētu, kas kopj un veicina izcilību visos tās darbības segmentos, it īpaši izglītības un sociālās aizsardzības jomā, kur esam sasnieguši augstus aprūpes  standartus saviem līdzpilsoņiem. 
 
Zagreb could be referred to as a city that fosters and encourages excellence in every operational segment, especially in the education and social protection area, where high standards of care for the citizens have been set.
Uzzināt vairāk

Ekonomika-Transports-Enerģētika-Vide

Zagrebu varētu saukt par pilsētu, kas kopj un veicina izcilību visos tās darbības segmentos, it īpaši izglītības un sociālās aizsardzības jomā, kur esam sasnieguši augstus aprūpes  standartus saviem līdzpilsoņiem. 
 
Uzzināt vairāk

Veselība-Sports-Atpūta-Riteņbraukšana

Zagrebas pilsētai ir senas veselības tradīcijas un augstākā līmeņa veselības aprūpes pakalpojumi. Veselības sistēmas pamatmērķis ir idejas Veselību ikvienam iedzīvināšana, t.i., sniegt visaptverošu medicīnisko palīdzību un ārstēšanu ikvienam iedzīvotājam.
Uzzināt vairāk

Kultūras - Tūrisms

Kopjot mākslinieku, kā arī visu radošo industriju pārstāvju enerģijas un vīziju, veicinot daudzveidību un citu pasaules daļu mākslas, mākslinieku  sadarbību un mobilitāti, Zagreba cenšas saviem iedzīvotājiem un viesiem sniegt unikālu, pasaules līmeņa kultūras pieredzi.
Uzzināt vairāk

Lauksaimniecība – Mežsaimniecība – Dzīvnieku aprūpe

Simtgadīgi meži aizņem gandrīz trešo daļu no Zagrebas pilsētas teritorijas.
Uzzināt vairāk